opiekamedyczna.info

Kursy medyczne (podlaskie)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 228
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Kurs Kwalifikacyjny w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Kwalifikacyjny w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Kwalifikacyjny w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Kwalifikacyjny w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Kwalifikacyjny w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Kwalifikacyjny w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Dla Położnych


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Kwalifikacyjny w Dziedzinie Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Kwalifikacyjny w Dziedzinie Pielęgniarstwa Transplantacyjnego Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs pierwszej pomocy dla pracowników
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 139 zł
Odnova Sp. z o.o.
Białystok
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
Czas trwania: 6 lub 12
Cena: od 150 do 400 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Augustowie
Augustów
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
Czas trwania: 32 godz.
Cena: bezpłatnie
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Białystok
Kurs płetwonurka
Czas trwania: 44 godz.
Cena: bezpłatnie
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Białystok
Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy
Czas trwania: 34 godz.
Cena: 550 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Kurs specjalistyczny "Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii" dla położnych
Czas trwania: 200 godz.
Cena: 650 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Edukacja i wsparcie kobiet w laktacji" dla położnych
Czas trwania: 84 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Edukator w chorobach układu krążenia" dla pielęgniarek
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Edukator w cukrzycy" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 160 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Leczenie ran" dla pielęgniarek
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 700 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Leczenie ran" dla położnych
Czas trwania: 115 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu" dla położnych
Czas trwania: 170 godz.
Cena: 500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc" dla pielęgniarek
Czas trwania: 145 godz.
Cena: 650 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową" dla pielęgniarek
Czas trwania: 173 godz.
Cena: 500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept- część I" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 65 godz.
Cena: 500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Ordynowanie leków i wypisywanie recept- część II" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 44 godz.
Cena: 450 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 90 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 57 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Szczepienia ochronne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 450 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Szczepienia ochronne" dla położnych
Czas trwania: 52 godz.
Cena: 400 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Terapia bólu ostrego u dorosłych" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 98 godz.
Cena: 500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Terapia bólu przewlekłego u dorosłych" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 84 godz.
Cena: 500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Wykonanie badania spirometrycznego" dla pielęgniarek
Czas trwania: 86 godz.
Cena: 500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 108 godz.
Cena: 550 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Wywiad i badanie fizykalne" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 650 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe" dla pielęgniarek
Czas trwania: 200 godz.
Cena: 650 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs Specjalistyczny Dializoterapia Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Edukacja i Wsparcie Kobiety w Okresie Laktacji Dla Położnych


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Eduklator w Cukrzycy Dla Pielęgniarek i Położnych


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Endoskopia Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Kompresjoterapia Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Komunikowanie Interpersonalne w Pielęgniarstwie Dla Pielęgniarek i Położnych


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 950 zł
Polskie Centrum Edukacji i Analiz "ORDO" Sp. z o.o.
Białystok
Kurs Specjalistyczny Leczenie Ran Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Leczenie Ran Dla Położnych


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Monitorowanie Dobrostanu Płodu w C Zasie Ciąży i Podczas Porodu Dla Położnych


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Opieka nad Dzieckiem Z Chorobą Nowotworową Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Opieka nad Dziećmi i Młodzieżą Z Cukrzycą Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Opieka nad Dziećmi Ze Schorzeniami Ototynolaryngologicznymi Dla Pielęgniarek


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Opieka nad Kobietą Z Cukrzycą w Orkesie Okołoporodowym Dla Położnych


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Opieka nad Os. Z Cukrzycą Stosującymi Terapię Ciągłego Podskurnego Wlwu Insuliny Cpwi Dla Pielęgniarek i Położnych


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Kurs Specjalistyczny Opieka nad Pacjentem Poddawanym Procedurom Diagnostycznym i Tarapeutyczym Z Uzyciem Otwartych Źródeł Promieniowani


Centrum Edukacji "EKSPERT"
Białystok
Poprzednie
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności