opiekamedyczna.info

Kursy medyczne (podlaskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 50
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Anatomia prawidłowa człowieka z elementami fizjologii
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 1800 zł
Rehabilitacja i Masaż
Suwałki
Kurs Dietetyki i Odchudzania
Czas trwania: 60 godz.
Cena: 1200 zł
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku
Białystok
Kurs dla położnych z fizjoterapią
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 600 zł
Instytut Rodziny ej mamo
Michałowo
Kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 530 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Kurs kwalifikacyjny - Pielęgniarstwo diabetologiczne
Czas trwania: 338 godz.
Cena: 1200 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs kwalifikacyjny - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Czas trwania: 302 godz.
Cena: 1600 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs kwalifikacyjny - pielęgniarstwo onkologiczne - dla pielęgniarek
Czas trwania: 240 godz.
Cena: 2000 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Czas trwania: 445 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla położnych
Czas trwania: 377 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
Czas trwania: 309 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek
Czas trwania: 338 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
Czas trwania: 305 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
Czas trwania: 391 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
Czas trwania: 438 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią dla pielęgniarek
Czas trwania: 305 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek
Czas trwania: 360 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
Czas trwania: 240 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek
Czas trwania: 365 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych
Czas trwania: 325 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Czas trwania: 360 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Czas trwania: 380 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek
Czas trwania: 240 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek
Czas trwania: 310 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek
Czas trwania: 407 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
Czas trwania: 325 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
Czas trwania: 321 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania
Czas trwania: 395 godz.
Cena: 1300 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs masażu noworodka i niemowlęcia
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 600 zł
Instytut Rodziny ej mamo
Michałowo
Kurs Pomoc Stomatologiczna
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 1100 zł
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku
Białystok
Kurs specjalistyczny - Edukator w cukrzycy
Czas trwania: 160 godz.
Cena: 800 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs specjalistyczny - leczenie ran - dla pielęgniarek
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 800 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek
Czas trwania: 200 godz.
Cena: 700 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych
Czas trwania: 115 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 90 godz.
Cena: 550 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 57 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elekrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 180 godz.
Cena: 550 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 650 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Czas trwania: 66 godz.
Cena: 600 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Kursy medyczne
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 720 zł
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
Białystok
Kursy specjalistyczne dla fizjoterapeutów
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 2000 zł
LOGOS Centrum Edukacyjne
Łomża
Masaż leczniczy w jednostkach chorobowych
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 1600 zł
Rehabilitacja i Masaż
Suwałki
Masaż odchudzający, modelujący w odnowie biologicznej
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 1600 zł
Rehabilitacja i Masaż
Suwałki
Masaż relaksacyjny
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 1600 zł
Rehabilitacja i Masaż
Suwałki
Masaż sportowo-leczniczy
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 950 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Białystok
Masaż sportowy
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 1600 zł
Rehabilitacja i Masaż
Suwałki
PerioBase
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 2000 zł
Periodontologia
Supraśl
Praca z pacjentem on-line
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 900 zł
Rehabilitacja i Masaż
Suwałki
Szkolenia specjalistyczne dla learzy ginekologów, radiologów, urologów, ortopedów, onkologów
Czas trwania: 8-32 godz.
Cena: od 1500 do 9600 zł
Pro-Fis Sp.j.
Białystok
Szkoła Rodzenia
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 800 zł
Instytut Rodziny ej mamo
Michałowo
Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub Zycia
Czas trwania: 66 godz.
Cena: 700 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
Suwałki

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności