opiekamedyczna.info

Kursy medyczne (podlaskie)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 52
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Akademia USG dla ginekologów
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1600,00 zł
PROFIS Sp. kom.
Białystok
Bańki ogniowe jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 1300 zł
SANA Gabinet Terapii Naturalnych
Białystok
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Czas trwania: 48 godz.
Cena: 650 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii" dla położnych
Czas trwania: 377 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki" dla pielęgniarek
Czas trwania: 445 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo chirurgiczne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 309 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo diabetologiczne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 338 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo geriatryczne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 305 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo internistyczne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 391 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo kardiologiczne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 473 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią" dla pielęgniarek
Czas trwania: 305 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo neonatologiczne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 290 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo neurologiczne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 395 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo onkologiczne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 240 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo operacyjne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 365 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo operacyjne" dla położnych
Czas trwania: 325 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo opieki długoterminowej" dla pielęgniarek
Czas trwania: 360 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo opieki paliatywnej" dla pielęgniarek
Czas trwania: 380 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo pediatryczne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 240 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo psychiatryczne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 345 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo ratunkowe" dla pielęgniarek
Czas trwania: 407 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo rodzinne" dla pielęgniarek
Czas trwania: 325 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo rodzinne" dla położnych
Czas trwania: 321 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania" dla pielęgniarek
Czas trwania: 395 godz.
Cena: 1500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, dla pielęgniarek
Czas trwania: 240 godz.
Cena: 2000 zł
Polskie Centrum Edukacji i Analiz "ORDO" Sp. z o.o.
Białystok
Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy
Czas trwania: 34 godz.
Cena: 550 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Kurs specjalistyczny "Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii" dla położnych
Czas trwania: 200 godz.
Cena: 650 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Edukacja i wsparcie kobiet w laktacji" dla położnych
Czas trwania: 84 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Edukator w chorobach układu krążenia" dla pielęgniarek
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Edukator w cukrzycy" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 160 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Leczenie ran" dla pielęgniarek
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 700 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Leczenie ran" dla położnych
Czas trwania: 115 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc" dla pielęgniarek
Czas trwania: 145 godz.
Cena: 650 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 90 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 57 godz.
Cena: 600 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 108 godz.
Cena: 550 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Wywiad i badanie fizykalne" dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 650 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe" dla pielęgniarek
Czas trwania: 200 godz.
Cena: 650 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 950 zł
Polskie Centrum Edukacji i Analiz "ORDO" Sp. z o.o.
Białystok
Kurs specjalistyczny Terapia bólu ostrego u dorosłych
Czas trwania: 98 godz.
Cena: 900 zł
Polskie Centrum Edukacji i Analiz "ORDO" Sp. z o.o.
Białystok
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Czas trwania: 66 godz.
Cena: 750 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Kursy specjalistyczne dla fizjoterapeutów
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 2000 zł
LOGOS Centrum Edukacyjne
Łomża
Masaż sportowo-leczniczy
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 950 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Białystok
PerioBase
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 2000 zł
Periodontologia
Supraśl
Podstawowy zabieg podologiczny, brodawki, odciski, grzybice i inne
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 2000 zł
Podobrand Podologia Białystok
Białystok
Terapia klamrą tytanową
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 1500 zł
Podobrand Podologia Białystok
Białystok
Terapia ran dla podologów, terapia zakażeń, podologia w ujęciu pediatrycznym
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 2000 zł
Podobrand Podologia Białystok
Białystok
Terapie bańkami ogniowymi
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1200 zł
SANA Gabinet Terapii Naturalnych
Białystok
Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy z tytułem ratownika
Czas trwania: 66 godz.
Cena: 850 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
Suwałki
Ultrasonografia w diagnostyce prenatalnej - wady płodu
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 850,00 zł
PROFIS Sp. kom.
Białystok
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności