opiekamedyczna.info

Kursy medyczne (podlaskie)

powiat
miejscowość
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Znaleziono wszystkich: 55
Nazwa kursu / Czas trwania i cena / Firma / instytucja / Lokalizacja
Bańki ogniowe w praktyce
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 500 zł
SANA Gabinet Terapii Naturalnych
Białystok
Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
Czas trwania: 4-8 godz.
Cena: od 50 do 100 zł
Ośrodek Szkoleniowy ORIENT-BIS Sp. z o.o.
Białystok
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
Czas trwania: 4-8 godz.
Cena: od 50 do 159 zł
Instytut Rodziny ej mamo
Michałowo
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 100 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Augustowie
Augustów
Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy
Czas trwania: 34 godz.
Cena: 450 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Kurs specjalistyczny - edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji - dla położnych
Czas trwania: 62 godz.
Cena: 400 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs specjalistyczny - p[odstawy opieki paliatywnej
Czas trwania: 85 godz.
Cena: 500 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs specjalistyczny - Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Czas trwania: 104 godz.
Cena: 400 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs specjalistyczny - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Czas trwania: 90 godz.
Cena: 400 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs specjalistyczny - szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 400 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs Specjalistyczny - terapia bólu ostrego u dorosłych
Czas trwania: 98 godz.
Cena: 500 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs specjalistyczny - Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Czas trwania: 84 godz.
Cena: 400 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs specjalistyczny - Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Czas trwania: 108 godz.
Cena: 400 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 400 zł
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMNI-MED
Białystok
Kurs specjalistyczny dla Szczepienia ochronne dla położnych
Czas trwania: 52 godz.
Cena: 400 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji dla położnych
Czas trwania: 62 godz.
Cena: 500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 160 godz.
Cena: 500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
Czas trwania: 90 godz.
Cena: 400 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem ze stomia jelitową dla pielęgniarek
Czas trwania: 173 godz.
Cena: 450 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I- dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 65 godz.
Cena: 500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część II- dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 44 godz.
Cena: 400 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 450 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Terapia bólu ostrego dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 98 godz.
Cena: 450 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 84 godz.
Cena: 400 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 86 godz.
Cena: 400 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek i położnych
Czas trwania: 200 godz.
Cena: 500 zł
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
Łomża
Kurs udzielania pierwszej pomocy - bazowy
Czas trwania: 8 godz.
Cena: od 80 do 100 zł
Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Białystok
Kurs udzielania pierwszej pomocy - elementarny
Czas trwania: 5 godz.
Cena: od 50 do 70 zł
Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Białystok
Kurs udzielania pierwszej pomocy - podstawowy
Czas trwania: 16 godz.
Cena: od 100 do 150 zł
Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Białystok
Masaż Shantala (dla rodziców)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 280 zł
Instytut Rodziny ej mamo
Michałowo
Opieka zdrowotna
Czas trwania: 1-500 godz.
Cena: od 0 do 500 zł
BEST PROJECT
Krynki
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii pracy
Czas trwania: 4 godz.
Cena: 300 zł
Rehabilitacja i Masaż
Suwałki
Pierwsza pomoc przdmedyczna
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 120 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łomży
Łomża
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 80 zł
Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
Suwałki
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 120 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach
Suwałki
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 120 zł
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Siemiatyczach
Siemiatycze
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 150 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Białystok
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 150 zł
Ośrodek Doskonalenia Kadr Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży
Łomża
Podstawowa pierwsza pomoc
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 100 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Podstawowa pierwsza pomoc przedmedyczna
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 80 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego
Łapy
Praktyczny kurs ratowania życia
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 74,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku filia w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski
Praktyczny kurs ratowania życia
Czas trwania: 5 godz.
Cena: 74,00 zł
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
Białystok
Profilaktyka raka sutka - samobadanie piersi - dla położnych
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 200 zł
Instytut Rodziny ej mamo
Michałowo
Recertyfikacja kursu KPP
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 150 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - kurs dla lekarzy oraz ratowników medycznych
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 300 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Szkolenie z pierwszej pomocy w razie wypadku
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 120 zł
SEKA S.A. Oddział w Białymstoku
Białystok
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z AED
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 120 zł
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego "EXPERT"
Białystok
Terapie bańkami ogniowymi
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 500 zł
SANA Gabinet Terapii Naturalnych
Białystok
Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 80 zł
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Cech Rzemiosł Różnych w Hajnówce
Hajnówka
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
Polityka Prywatności